Nordic Free Cat Organisations

NFCO är medlem i Global Feline Alliance.

Välkommen till NFCO – Nordic Free Cat Organisations

NFCO är ett samarbete mellan fristående kattklubbar i Norden. Inom NFCO samarbetar vi till exempel kring utställningar, har ett gemensamt stamnamnsregister och regler kring avel/uppfödning. NFCO är alltså inte ett kattförbund.